O firmie

Integral sp. z o.o. w Katowicach powstała w 2002 roku.
Jest firmą inżynierską wyspecjalizowaną w zarządzaniu przedsięwzięciami inwestycyjnymi. Zakres usług obejmuje pełne zastępstwo inwestycyjne oraz jego elementy jak programowanie, przygotowanie, realizacja, nadzór nad realizacją oraz projektowanie.

Firma dysponuje zespołem, w którego skład wchodzą osoby uprawnione do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania, wykonawstwa i nadzoru w specjalnościach występujących w budownictwie komunikacyjnym, inżynieryjnym oraz ogólnym.

Oferta

Integral sp. z o.o. dysponuje fachowcami w zakresie kontraktowania robót i usług, w tym przeprowadzania procedur przetargowych zgodnie z wymaganiami międzynarodowych instytucji finansowych i polskiej Ustawy o zamówieniach publicznych, pracownikami o umiejętnościach z zakresu planowania, kosztów i analiz oraz specjalistami do spraw terenowo-prawnych.

Firma bazując na swoim potencjale i zdobytej renomie przygotowana jest do obsługi inwestycji komunikacyjnych oferując z powodzeniem swoje umiejętności inwestorom dysponującym środkami publicznymi oraz innym podmiotom gospodarczym.

Aktualne Realizacje


Strona w trakcie zmian.
Spółka w trakcie przyłączania do Integral sp. z o.o.
Przewidywany termin restrukturyzacji: czerwiec 2023.

KONTAKT:


  • Integral sp. z o.o.
  • ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice
  • e-mail: integral.katowice@wp.pl
  • Prezes zarządu: Witold Bogacki


  • Śląskie Labolatoria Budowlane LAB-SYSTEM sp. z o.o.
  • ul. Makuli 24, 40-748 Katowice
  • e-mail: integral.katowice@wp.pl
  • Prezes zarzadu: Witold Bogacki